Namelings for Fereydun     
1.Manijeh 
  2.Manuchehr 
  3.Bahman 
  4.Mofid 
   5.Shahrokh 
   6.Behrouz 
   7.Dariush 
   8.Bijan 
   9.Khosrow 
    10.Sepideh 
    11.Kiarash 
     12.Fereydoun 
      13.Parviz 
       14.Kiomars 
        15.Homayoun 
         16.Babak 
          17.Bahram 
          18.Yadollah 
          19.Behzad 
           20.Afshin 
           21.Behrooz 
            22.Darab 
            23.Jamshid 
            24.Fatemeh 
             25.Siamak