Names for Category "Greek masculine given names" 

1.Alekos 
2.Alexander 
3.Anastasius 
4.Ari   
5.Aris   
6.Auxentius 
7.Charis 
8.Demetre 
9.Dysmas 
10.Georgios 
11.Ira   
12.Jason   
13.Konstantinos 
14.Loukas 
15.Nikita   
16.Nikolaos 
17.Nikos 
18.Panagiotis 
19.Pygmalion 
20.Sotirios 
21.Sotiris 
22.Spiro 
23.Stelios 
24.Vassilios 
25.Yannis